Dom djeluje u Raši, na adresi Nikole Tesle 1 i u Labinu, na adresi Marcilnica 11.
Zgrada u kojoj posluje Dom izgrađena je 1936. godine i do 1973. djeluje kao bolnica.
Prenamjena zdravstvene ustanove u Dom umirovljenika i adaptacija izvršena je 1973. godine. Osnivač ustanove je Istarska županija.

Površina ustanove je 1500 m2, a 500 m2 iznosi površina parka.

Ustanova je kapaciteta 61 korisnika, a na raspolaganju ima 27 soba i to:

   • 4 jednokrevetne
   • 12 dvokrevetnih i
   • 11 trokrevetnih soba.

Od toga u stambenom dijelu je 34, a na stacionarnom 27 korisnika.

U okviru Doma za starije osobe Raša djeluje i Dnevni centar za starije osobe u Labinu, na adresi Marcilinica 11, kapaciteta 15 korisnika.

Skrb o našim korisnicima možemo podijeliti u dva oblika:

  • Institucionalnu koja se ostvaruje kroz stalni smještaj u instituciji, te pruža mogućnost sigurnog i dostojanstvenog starenja
  • Izvaninstitucionalnu koja se odnosi na pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama na području Raše i Labina u dnevnom centru čime se produžuje mogućnost boravka korisnika u vlastitim domovima

Usluge

Ovdje možete vidjeti pregled usluga koje Dom Raša nudi na svojim lokacijama u Raši i u podružnici Labin

Natječaji

Ovdje možete vidjeti pregled objavljenih natječaja i oglasa Doma za starije osobe Raša

Pošaljite upit