Korisnici Doma umirovljenika Raša imaju mogućnost duhovne skrbi i organiziranog molitvenog života, ovisno o potrebi i želji korisnika.

Kroz radno-okupacionu terapiju i kulturno-zabavne programe provode se aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života, uvažavajući prije svega želje, mogućnosti i sklonosti korisnika.

Aktivnosti korisnika u domu Raša jesu:

  • Proslava državnih i vjerskih blagdana
  • Obilježavanja važnih društvenih događaja
  • Proslava rođendana svakog korisnika
  • Kreativne radionice
  • Igranje društvenih igara u dnevnom boravku ili sobi nepokretnih korisnika
  • Organiziranje izleta
  • Organiziranje priredbi i dr.