Dom za starije osobe “Raša”

Nikole Tesle 5

52223 Raša

Telefon (centrala): 052 874 243

Fax: 052 874 607

E-mail: dom.za.starije.rasa@pu.t-com.hr