Medicinsku i opću njegu korisnika u Domu obavljaju  jedna glavna medicinska sestra, četiri medicinske sestare i sedam njegovateljica, a u Dnevnom centru jedna medicinska sestra i jedna njegovateljica.

Njegom i zdravstvenim uslugama obuhvaćeni su svi korisnici ustanove prema individualnim potrebama.

Kod pokretnih korisnika vodi se briga o zdravstvenim i higijenskim potrebama, teže pokretnim korisnicima pomaže  se pri obavljanju svakodnevnih fizioloških i higijenskih potreba, pomoć kod oblačenja i hranjenja, održavanja čistoće i reda užeg okoliša, previjanju i tretiranju rana, prate se na liječničke preglede, obavlja se dezinfekcija pomagala i ostalog rabljenog pribora.

Kod  nepokretnih korisnika uz sve oblike pomoći koji su navedeni posebice se provode preventivne mjere u sprečavanju posljedica dugotrajnog ležanja.

Zdravstvenu zaštitu naši korisnici ostvaruju u ambulanti primarne zdravstvene zaštite u Raši koja se nalazi u  blizini Doma ili kod liječnika kojeg su  prije smještavanja u Dom odabrali kao svog obiteljskog liječnika.

Pokretni korisnici odlaze sami u ambulantu, a za ostale liječnik dolazi u ustanovu  po osobnoj procjeni i po pozivu.

Na specijalističke preglede korisnici odlaze u Dom zdravlja Labin, opću bolnicu Pula, Ortopedsku bolnicu Lovran, a po potrebi i  u druge zdravstvene institucije.

U ustanovu  su  tijekom 2011. godine dolazili specijalisti:

– psihijatar

– internista

– fizijatar

– liječnik PZZ.

Ove usluge iznad standarda omogućene su sredstvima za provođenje projekta iz Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj  županiji.