Domska kuhinja s postojećim kapacitetom podmiruje potrebe  korisnika Doma, Dnevnog centra i vanjskih korisnika prehrane. Priprema se oko 170  kuhanih obroka dnevno (ručak i večera) i dva međuobroka za korisnike koji po liječničkoj dijagnozi imaju određenu vrstu dijetne prehrane.  HACCP – sistem  u potpunosti je realiziran tijekom protekle godine. Zbog novih zahtijeva rada i obrade namirnica provedena je i obuka kuhinjskih radnika.

Korisnicima se serviraju tri obroka dnevno i dva međuobroka. Od  početka djelovanja Dnevnog centra u Labinu hrana se svakodnevno odvozi u namjenskim termo posudama. Hrana se priprema sukladno potrebama korisnika i prilagođena je dobi i zdravstvenim potrebama, tako da postoji dijetna prehrana za one korisnike kojima liječnik utvrdi postojanje neke od bolesti za koju je potrebno uvesti posebnu prehranu.

Po potrebi priprema se hrana za korisnike s problemom žvakanja-pasira se i  mixa.

Jelovnik se izrađuje za osam dana , korisnici mogu učestvovati u izradi jelovnika preko svoga predstavnika, a djeluje i Komisija za prehranu koja tijekom godine na sastancima dogovara  i predlaže novine za sastavljanje jelovnika uvažavajući želje i sugestije korisnika, upute liječnika i glavne sestre.

Mikrobiološku kontrolu hrane i kuhinjskog prostra obavlja ovlaštena ustanova Zavoda za javno zdravstvo.