Socijalna radnica obavlja poslove pripreme korisnika za prijem u dom, pomaže korisnicima pri uključenju u novu sredinu, prati razdoblje adaptacije, pomaže korisnicima pri rješavanju konfliktnih situacija i pruža im pomoć kod ostvarivanja različitih prava, vodi propisanu dokumentaciju, surađuje  s obitelji korisnika, s centrima za socijalnu skrb, drugim socijalnim ustanovama, gradom, općinama i drugim institucijama radi rješavanja problema korisnika

U sklopu provođenja slobodnog vremena  korisnici su usmjeravani na određeni tip aktivnosti koje se provode  grupno u prostoru za dnevni boravak ili individualno u sobi korisnika što ovisi o njihovom zdravstvenom stanju i interesu svakog korisnika.

U slobodno vrijeme korisnici se po individualnom odabiru bave čišćenjem i održavanjem okoliša, izrađuju prigodne ukrase iz različitog materijala, posjećuju crkvu i svete mise koje se održavaju u ustanovi, a  uključeni su i  u obilježavanje državnih i vjerskih blagdana u ustanovi kroz organizaciju brojnih priredbi.