Search

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu...

Natječaji za zapošljavanje

NATJEČAJ – medicinska sestra-tehničar NATJEČAJ – voditelj računovodstva NATJEČAJ – medicinska sestra-tehničar Odluka o imenovanju ravnatelja_02.02.2021. NATJEČAJ – izbor i imenovanje ravnatelja_13.01.2021. NATJEČAJ – kućni majstor-kotlovničar-vozač-skladištar (11.11.2020.) Odluka o poništenju natječaja NATJEČAJ – kućni majstor-kotlovničar-vozač-skladištar_14.10.2020. NATJEČAJ – čistačica i financijsko-fačunovodstveni referent_26.08.2020. NATJEČAJ – medicinska sestra...

Planovi i programi

Izvještaj o radu za 2020 Izvještaj o radu za 2019 Program rada za 2020 Program rada za 2019

Financijski akti

Financijski planovi FINANCIJSKI PLAN_2021_PROJEKCIJE 2022_2023 Obrazlozenje financijskog plana 2021 Financijski plan 2020.-2022. Obrazlozenje financijskog plana 2020 FINANCIJSKI PLAN _2020_I_izmjene FINANCIJSKI PLAN_2020_II_izmjene FINANCIJSKI PLAN 2019. Obrazlozenje financijskog plana 2019.   Financijski izvještaji Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020 BILJEŠKE_2020 Financijski izvještaj za 2019. godinu BILJEŠKE 01.01.-31.12.2019.   Plan nabave...